Chillispaces.com przywiązuje bardzo dużą wagę do szanowania Internautów i respektowania praw im przysługujących, ze szczególnym uwzględnieniem prawa do ochrony prywatności w Sieci. W celu dokładnego wyjaśnienia stosowanych przez nas zasad przy gromadzeniu i przetwarzaniu danych osobowych stworzyliśmy Politykę Prywatności. Podstawowe jej założenia to:

  • zbieranie tylko tych danych osobowych, które nam dostarczyliście;
  • nie wykorzystywanie Waszych danych w celach innych niż te, na które wyraziliście zgodę;
  • nie przekazywanie Waszych danych osobowych podmiotom trzecim, nad którymi Chillispaces.com nie ma całkowitej kontroli;
  • brak dostępu osób trzecich, nie będących pracownikami Chillispaces.com do posiadanych przez nas danych osobowych;
  • możliwość wglądu i edycji gromadzonych przez nas Waszych danych osobowych;
  • natychmiastowe zaprzestanie przetwarzania Waszych danych osobowych w przypadku, gdy wyrazicie takie życzenie;
  • ścisłe przestrzeganie Ustawy z dnia 29.08.97r. o Ochronie Danych Osobowych. Dz. U. Nr 133 poz. 883.

Niniejsza polityka dotyczy wszelkich przedsięwzięć pozostających pod pełną kontrolą Chillispaces.com, a w szczególności serwisu www.rise.com.pl. Chillispaces.com nie ponosi odpowiedzialności za dane gromadzone przez inne serwisy internetowe, nie będące własnością firmy Chillispaces.com oraz strony, do których linki znajdują się w domenie www.rise.com.pl. Korzystając ze strony www.rise.com.pl akceptujesz zapisy niniejszej Polityki Prywatności.

Zakres udostępniania informacji o użytkownikach

Chillispaces.com nie udostępnia żadnych informacji osobowych podmiotom trzecim, chyba że następuje to za zgodą użytkownika lub na wniosek organów uprawnionych do żądania takich informacji (policja, prokuratura, sądy, itp.) w przypadku podejrzenia naruszenia obowiązującego prawa przez Użytkownika. Jednocześnie Chillispaces.com zastrzega sobie możliwość przekazywania zbiorczych opracowań statystycznych oraz wszelkich informacji nie pozwalających na bezpośrednią identyfikację poszczególnych Użytkowników.

Gromadzenie informacji o użytkownikach

Chillispaces.com zbiera informacje o Użytkownikach z następujących źródeł:

Formularze rejestracyjne
W momencie wyrażenia przez Ciebie chęci skorzystania z wybranych usług Chillispaces.com możesz zostać poproszony o wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego, pozwalającego nam na lepsze poznanie Twoich preferencji. Masz prawo odmówić zgody na wykorzystywanie przez Chillispaces.com swoich danych osobowych dla celów marketingowych bez żadnych konsekwencji. Przysługuje Ci również prawo do wglądu i edycji podanych przez siebie danych osobowych. W każdym momencie możesz wystąpić o wykreślenie twoich danych z bazy Chillispaces.com i zaprzestanie ich dalszego gromadzenia przez Chillispaces.com.

Cookies
Chillispaces.com wykorzystuje tzw. „cookies”, czyli niewielkie pliki z informacjami zapisywanymi na Twoim dysku twardym. Dzięki temu możemy uzyskiwać podstawowe informacje o tym, jak często odwiedzasz nasz serwis, jakie jego elementy najbardziej Cię interesują, itp. Informacje te wykorzystujemy jedynie w celu tworzenia statystyk dotyczących odwiedzalności serwisu Chillispaces.com oraz dostosowywania go do Waszych potrzeb.
Oczywiście masz pełne prawo do odmowy zapisywania plików „cookies” na Twoim komputerze. Każda przeglądarka oferuje możliwość automatycznego odrzucania plików cookies. Chillispaces.com nie odpowiada za zawartość plików cookies wysyłanych przez inne strony internetowe, do których linki umieszczone są na stronach www.rise.com.pl.

Numery IP
Podobnie jak większość serwisów internetowych, Chillispaces.com analizuje logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników. Tak uzyskane informacje wykorzystywane są w celach administracyjnych serwisem i przede wszystkim przy analizach statystycznych naszych Użytkowników

Adresy mailowe pochodzące z korespondencji z Chillispaces.com
Wszyscy Użytkownicy Chillispaces.com mają możliwość bezpośredniego kontaktu mailowego z pracownikami Chillispaces.com poprzez dostępne na stronach www.rise.com.pl adresy korespondencyjne. Chillispaces.com przechowuje korespondencję ze swoimi użytkownikami dla celów statystycznych oraz jak najlepszej i najszybszej reakcji na pojawiające się zapytania. Jednocześnie Chillispaces.com gwarantuje, że adresy w ten sposób gromadzone nie będą wykorzystywane do komunikacji z Użytkownikiem w celu innym niż przez niego określony. Ewentualna komunikacja w innych kwestiach może się odbywać tylko za uprzednią zgodą Użytkownika.

Podmioty zewnętrzne
Chillispaces.com nie zbiera danych osobowych od podmiotów trzecich, chyba że dane te są związane z realizacją umów z tymi podmiotami i są nam przekazywane za zgodą zainteresowanych. Chillispaces.com nie wysyła masowej korespondencji niezamówionej, a w szczególności treści o charakterze reklamowym. Chillispaces.com popiera wszelkie działania prowadzące do ograniczenia zjawiska spamu w Internecie.

Newsletter
Dane e-mailowe uzyskane podczas subskrypcji newslettera używane będą wyłącznie do wysyłania Ci informacji o nowych usługach, promocjach, nowych partnerach i zmianach zachodzących w naszej firmie. Subskrybenci list mailingowych mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez Chillispaces.com

Ewentualne zmiany w Polityce Prywatności

Oferta Chillispaces.com będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Oznacza to m.in., że w przyszłości Chillispaces.com może wprowadzić pewne modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiać z nową datą. Wszelkie najistotniejsze z punktu widzenia Użytkownika zmiany będą odpowiednio wyróżnione. Korzystając z serwisu Chillispaces.com po tej dacie akceptujesz zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności.

Zasady korzystania

Korzystając z serwisu akceptujesz niniejsze warunki i postanowienia.
W przypadku niezaakceptowania umowy, proszę, opuść serwis.

DEFINICJE

  • Właściciel – firma FASTGROUP SYSTEMS OU OSAUHING, do której należy serwis Chillispaces.com.
  • Użytkownik – osoba korzystająca z serwisu Chillispaces.com.

PRAWA AUTORSKIE

Zawartość serwisu chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronach serwisu zastrzeżone są na rzecz Właściciela bądź firm i osób uprawnionych (m.in. partnerów handlowych, klientów).

Żadna część serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CD/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez pisemnej zgody Właściciela.

Nazwy handlowe i nazwy towarów oraz firm występujące w serwisie mogą być lub są znakami towarowymi zastrzeżonymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich firm lub ich właścicieli.

Naruszenie praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeksu cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Właściciel serwisu stale dokłada wszelkich możliwych starań, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość i wartość informacyjną. Jednakże nikomu nie udziela się żadnej rękojmi ani gwarancji. Właściciel nie jest w żadnym przypadku odpowiedzialny za jakąkolwiek szkodę (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków związanych z prowadzeniem firmy lub innych strat) będącą następstwem korzystania z informacji zawartych w serwisie. Właściciel serwisu nie ponosi też odpowiedzialności za szkody wynikające z wadliwie funkcjonujących stron serwisu.

Właściciel nie gwarantuje, że serwis będzie działać nieprzerwanie i bezbłędnie. Właściciel zastrzega sobie również prawo do zmiany zawartości serwisu lub zablokowania dostępu do niego w każdej chwili.

Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za komentarze i wypowiedzi Użytkowników (m.in. na forach, czatach, stronach WWW) oraz za informacje zawarte na stronach WWW reklamodawców lub w innych miejscach w Internecie, do których zamieszczone zostały odnośniki.

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Właściciel w pełni respektuje poszanowanie prywatności. Użytkownik korzystający z serwisu pozostaje cały czas anonimowy, do chwili, kiedy zdecyduje się ujawnić swoje dane.

Dane osobiste nie są przekazywane osobom trzecim, a dostęp do nich ma wyłącznie Właściciel serwisu lub upoważnione przez niego osoby, które zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy handlowej.

Właściciel na podstawie uzyskanych informacji tworzy zbiorcze zestawienia statystyczne, które mogą być ujawniane osobom trzecim, jednak nie umożliwiają one zidentyfikowanie pojedynczych Użytkowników.

Użytkownik może w dowolnej chwili usunąć swoje dane samodzielnie lub poprosić o ich usunięcie lub zmodyfikowanie.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Aby poprawnie korzystać z serwisu należy używać najnowszych wersji przeglądarek (np. Firefox, Chrome, Opera, Microsoft Edge) z włączoną obsługa JavaScript i cookie. Serwis został tak skonstruowany, aby działał również na nietypowych lub starszych przeglądarkach, ale może się zdarzyć, że w mało popularnych lub starych przeglądarkach, działanie wybranych funkcji może nie być zadowalające.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Konta użytkownika przypisane są do osób. Jedna osoba może mieć tylko jedno konto w serwisie. Z jednego konta może korzystać tylko jedna osoba.

Konta osób, które kopiują zawartość serwisu na lokalny dysk, korzystają z programów lub robotów masowo indeksujących strony oraz w inny sposób atakują lub przeciążają serwer, będą usuwane, a dostęp do serwisu będzie takim osobom bezwzględnie blokowany. Serwer podlega całodobowemu monitoringowi.

Właściciel zastrzega sobie prawo do zmian niniejszej umowy w dowolnej chwili bez zawiadamiania Użytkownika o zmianach. Korzystanie z serwisu równoznaczne jest z akceptacją wprowadzonych zmian.

+48 12 376 42 94

letsgo@chillispaces.com

Contact us

Do you have questions or would you like to make an appointment?
We are at your disposal.

Fill in the form

Write to us

Get the prices